Ideathon 2020 İstatistik Kampı Çok yakında

Proje Hakkında

Bu proje TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı’ nca desteklenmektedir. Katılımcıların eğitim, konaklama ve yemek masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.

 • Projenin amacı, sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılara, çalışmalarında en çok yararlandıkları nicel yöntem becerilerini yenilikçi bir eğitim metoduyla kazandırmaktır.
 • Hedef kitle, yeni kurulan üniversitelerdeki akademisyenler ve doktora aşamasındaki lisansüstü öğrencilerdir.
 • Proje sonunda hedef, akademisyen ve doktora öğrencilerinin bilimsel yeterliliklerini arttırma ve yayın yapabilme yeteneklerinin gelişimine katkı sunmaktır.
 • Proje kapsamında 9 günlük etkinlik programı planlanmıştır.
 • Eğitim etkinlikleri kampı kapsamında ekonometri ve istatistik alanlarında iki farklı eğitim programı birlikte yürütülecektir.
 • Bu eğitim programları çerçevesinde eğitimciler, programda belirtilen konularda eğitimler vereceklerdir.
 • Eğitim programları ile eş zamanlı olarak projenin temellendirildiği “grup çalışmaları” ve hemen ardından “senaryolaştırma” ve “ideathon” uygulamaları başlayacaktır.
 • Bu uygulamalar kapsamında katılımcılar gruplara ayrılacaklardır.
 • Her bir gruba rehberlik edecek koç eğitimciler görevlendirilecektir.
 • Proje kapsamında ideathon uygulaması ile yeni çalışma fikirleri üretilmeye ve geliştirilmeye çalışılacaktır. Fikirlerin bilimsel çalışma zemini oluşturmaları beklenmektedir.
 • Ideathon ile işbirlikli grup çalışması ortamı bir yarışma havasına çevrilecek ve geliştirilen ürünler proje bünyesinde kurulacak olan hakem komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Bu bağlamda projenin hedef kitlesine, istatistiksel veri analizi alanlarında akademik çalışma ve sosyal bilimler alanında nitelikli yayın üretme süreci deneyiminin yaşatılması için gerekli ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Ideathon 2020

Yeni fikir ve projelerin hayata geçirilmesi etkinliği olarak düzenlenen fikir yarışmaları. Gruplar eğitimlerin sonunda, öğrendikleri konuları getirdikleri veri setlerine uygulayarak makale haline getirmeye çalışacaklardır. Hakemler fikirleri puanlayacak ve başarılı olanlar çeşitli dergi ve sempozyumlara yayınlanmak üzere yönlendirilecektir. Ideathon 2020'de sende yer almak için Verini Kap, “Thon”la Değer Kat