Ideathon Kampı

Verini Kap, “Thon”la Değer Kat


İstatistik ve Ekonometri Kampı

7 – 16 Eylül 2018

Başvuru Sonuçları için tıklayınız

Taahhütname'yi indirmek için tıklayınız


Proje Hakkında


Bu proje TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı’ nca desteklenmektedir. Katılımcıların eğitim, konaklama ve yemek masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.


Ideathon


Yeni fikir ve projelerin hayata geçirilmesi etkinliği olarak düzenlenen fikir yarışmaları. Gruplar eğitimlerin sonunda, öğrendikleri konuları getirdikleri veri setlerine uygulayarak makale haline getirmeye çalışacaklardır. Hakemler fikirleri puanlayacak ve başarılı olanlar çeşitli dergi ve sempozyumlara yayınlanmak üzere yönlendirilecektir.Koçluk


Koçluk uygulaması ile, akademik kariyerlerinin ve bilimsel çalışma yönetim sürecinin başlangıcında olan akademisyenlere deneyim kazandırılması ve bilimsel çalışma süreçlerinin koçların rehberliğinde deneyimlenmesi amaçlanmaktadır.

İşbirlikli Grup Çalışması


Katılımcılar genel oturumların yanı sıra kendi çalışma alanında yer alan akademisyenlerle işbirliği ortamını bulabileceği küçük gruplara (ideagrup) ilk günden itibaren ayrılacaklardır.

Grup arkadaşları aynı zamanda takım arkadaşı olacaktır.

Oluşturulacak gruplara alanında uzman koçlar liderlik edeceklerdir. Koçlar eşliğinde her gün aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak pekiştirecekleri işbirlikli grup çalışmaları yapacaklar ve senaryolaştırma kapsamında bu çalışmaların sunumlarını gerçekleştireceklerdir.

Ayrıca etkinlik kampının son günlerine yerleştirilen “ideathon” etkinliği ile gün boyu problem çözme ve ürün üretme üzerine çalışacaklardır.

Gün sonunda, “ideagrup”ların kendi fikirlerinden ortaya çıkan ürünleri yine senaryolaştırma yoluyla incelenip değerlendirilecektir.

Ideathon Kampı Eğitimleri
Kayıt ve Konaklama

Önemli Tarihler


  • Son Başvuru: 5 Ağustos 2018
  • Başvuru Sonuçlarının ilanı: 13 Ağustos 2018
  • Kesin Kayıt: 13 - 17 Ağustos 2018

Kampa Kimler BaşvurabilirSosyal ve Beşeri alanlarda çalışma yapan

  • Doktora aşamasındaki lisansüstü öğrenciler
  • 2007 ve sonrası kurulan üniversitelerde görev yapan akademisyenler

Katılımcılar, kamp sürecinde bireysel çalışmalarında kullanmaları ve ortaya bir çalışma çıkarabilmeleri amacıyla veri seti ile başvuru yapacaklardır. İlgili veri setinin başvuru tarihleri içerisinde başvuru formunda belirtilen şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Öncelik verilen başvurular
  • Marmara bölgesinde yer alan 2007 ve sonrası kurulan üniversiteler
  • Veri seti hazır olan başvurular

Konaklama ve Ulaşım


İğneada Resort Hotel – İğneada/KIRKLARELİ

Bu proje TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı’ nca desteklenmektedir. Katılımcıların eğitim, konaklama ve yemek masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.

Kamp oteline ulaşım katılmcıya aittir

Konaklama ve ulaşım ile ilgili sorularınız için irtibat
Arş.Gör.Dr. Ayşegül KUTLUK BOZKURT Tel:0(505) 539 5494


Sekreterya


Etkinlik programı ve sorularınız için sekreterya ekibimiz ile iletişim kurabilirsiniz
Arş.Gör. Meltem YALÇIN KAYIKÇI Tel: 0(536) 336 4636
Arş.Gör.Dr. Ayşegül KUTLUK BOZKURT Tel: 0(505) 539 5494
Arş.Gör. Damla ÇEVİK Tel: 0(530) 127 0722


Proje Ekibi
Nilüfer VATANSEVER TOYLAN
Proje Yürütücüsü

nilufer.vatansever@klu.edu.tr
Web sitesi

Muhammet ATALAY
Arastırmacı/Uzman

atalay@klu.edu.tr
Web sitesi

Öznur AYDINER ÇAKIREL
Arastırmacı/Uzman

o.aydinercakirel@klu.edu.tr
Web sitesi

Ömer KIRMACI
Arastırmacı/Uzman

kirmaciomer@klu.edu.tr
Web sitesi

Adil AKINCI
Arastırmacı/Uzman

adil.akinci@klu.edu.tr
Web sitesi

Yasin ÇAKIREL
Arastırmacı/Uzman

yasincakirel@klu.edu.tr
Web sitesi

Çiğdem ARICIGİL ÇİLAN
Eğitimci

ccilan@istanbul.edu.tr 
Web sitesi Eğitim İçeriği

Emrah İsmail ÇEVİK
Eğitimci/Koç

eicevik@nku.edu.tr 
Web sitesi Eğitim İçeriği

Armağan TÜRK
Eğitimci/Koç

armagan41@yahoo.com 
Web sitesi Eğitim İçeriği

Ömer Faruk GÜLEÇ
Eğitimci/Koç

omerfarukgulec@gmail.com
Web sitesi Eğitim İçeriği

Raif CERGİBOZAN
Eğitimci/Koç

raif.cergibozan@klu.edu.tr
Web sitesi

Mevlüt CAMGÖZ
Rehber/Koç

mcamgoz@klu.edu.tr
Web sitesi

Emre ÇEVİK
Rehber

emre.cevik@klu.edu.tr
Web sitesi

SekreteryaMeltem YALÇIN KAYIKÇI
Rehber

yalcin.meltem@hotmail.com
Web sitesi

Ayşegül KUTLUK BOZKURT
Rehber

aysegul.kutluk@klu.edu.tr
Web sitesi

Damla ÇEVİK
Rehber

damla.cevik@klu.edu.tr
Web sitesi


Senaryo Temelli Eğitim


Proje etkinlikleri kapsamında katılımcıların ürettikleri bilimsel çalışmalar ve süreçler bir senaryo kapsamında değerlendirilmektedir. Bilimsel yayın üretim sürecinde gruplar bünyesinde yapılacak çalışmalar grup koçları ve eğitmenlerden oluşan bilimsel yayın komisyonu tarafından etkinlik kapsamında değerlendirilmeye alınacak ve tartışma ortamında sunulacaktır.Ideathon Kampı Etkinlik Programı


Ekonometri Kampı Programı


İstatistik Kampı Programı


Sonuç


Katılımcıların, öğrendikleri teknikler çerçevesinde, yaptıkları grup çalışmaları ve ideathon etkinlikleri sonucunda ortaya çıkardıkları ürünlerin sunumu yapılarak, bu sunumlar tüm eğitimciler ve koçlar tarafından bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ortaya çıkan ürünlerin aralarında rekabet etmesi sağlanarak daha nitelikli ürünler ortaya konmaya çalışılacaktır.
İletişim Bilgileri
Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Kayalı Kampüsü Merkezi Derslik-2 Binası, 39010,
Merkez/KIRKLARELİ
kluproje4005
kluproje@gmail.com
kluproje4005
ideathonkampi

Ideathon Kampı 2018